Rabu, 25 Februari 2009

SOAL - PERSILANGAN DIHIBRID

Tanaman tinggi berbuah manis (TTMM) disilangkan dengan tanaman rendah berbuah masam (ttmm). Berapa persenkah tanaman bergenotip tanaman tinggi berbuah masam dan tanaman rendah berbuah masam bila persilangan sampai F2?

Jawab:

Perbandingan fenotip pada dihibrib =

Tinggi manis : tinggi masam : rendah manis : rendah masam = 9 : 3 : 3 : 1

- Tanaman tinggi berbuah masam = 3/16 X 100%  = 18,75%

- Tanaman rendah berbuah masam = 1/16 X 100%  = 6,25. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar